Wstęp
Panie Jezu, chcę iść za Tobą Drogą Krzyżową. Pomóż mi. Pragnę ją ofiarować w następującej intencji…

STACJA I: Pan Jezus skazany na śmierć

Modlitwa:

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Ukrzyżuj Go – krzyczeli; Piłat podpisał wyrok śmierci. Jezu mój niewinny, za mnie skazany, zmiłuj się nade mną.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA II: Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

Modlitwa:

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Jezu mój, ale przecież na krzyżu umierają złoczyńcy. Wiem. Wziąłeś na siebie grzechy nas wszystkich. Odkupicielu mój.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA III: Pan Jezus upada pod krzyżem

Modlitwa:

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Jezu mój, przecież jesteś Wszechmogący, a upadasz? Moja siła jest w Twoich upadkach.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA IV: Pan Jezus spotyka Matkę Najświętszą

Modlitwa:

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Matko Bolesna, wiedziałem, że przyjdziesz. Matko pomóż mi, bo ja nie mam siły, boję się.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA V: Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Panu Jezusowi

Modlitwa:

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

A ja, Panie, stoję słaby i odrętwiały. Boję się krzyża, omijam go. Szymonie naucz mnie dźwigać mój krzyż.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami

STACJA VI: Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

Modlitwa:

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Weroniko, jaka Ty jesteś odważna. A ja? Pójdę do ludzi, otrę im łzy, bo cierpią i płaczą.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA VII: Pan Jezus drugi raz upada pod krzyżem

Modlitwa:

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

A co ja zrobię? Nie umiem Ci pomóc, Panie. Sam upadam. Błagam Cię, pomóż mi powstać.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Our Father & Hail Mary

STACJA VIII: Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

Modlitwa:

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Nie płaczcie nade Mną. Nad sobą płaczcie i nad dziećmi waszymi. Tak, Panie, ale już i płakać nie umiem.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA IX: Pan Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem

Modlitwa:

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

A ja, ile razy upadałem? Już nie policzę. Tylko Ty jesteś Jezu miłosierny i zawsze mi przebaczasz. Jezu ufam Tobie.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA X: Pan Jezus z szat obnażony

Modlitwa:

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Nie wstydź się, Panie. To za moją bezwstydność. Ty jesteś dla mnie zawsze Święty.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA XI: Pan Jezus do krzyża przybity

Modlitwa:

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Całuję Twe święte rany, Panie mój ukrzyżowany. Ulituj się nade mną.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA XII: Pan Jezus umiera na krzyżu

Modlitwa:

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Nie umiem Cię tak kochać, jak Twoja Matka, jak Jan. Z Magdaleną stopy Twoje całuję i obmywam je łzami.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA XIII: Pan Jezus zdjęty z krzyża

Modlitwa:

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Józefie z Arymatei, Nikodemie, Matko Bolesna. On powiedział, że zmartwychwstanie. Ja tak wierzę!

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA XIV: Pan Jezus złożony do grobu

Modlitwa:

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

To nic. Teraz musi być cisza. Teraz wszystko jest odkupione. On przyjdzie żywy!

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Zakończenie
Dziękuję Ci Panie, żeś mi pomógł dojść do końca. Kocham Cię za Twoją mękę i zmartwychwstanie.

(Tekst za pozwoleniem Ojców Marianów, Stockbridge, MA)

The finely sculpted and painted figures in each of the Stations of the Cross are attractively set in large niches. These begin in the front of the church with the first through seventh stations on the right and the eighth through the fourteenth on the left side. The Stations of the Cross are of Franciscan origin and are attributed to St. Leonard of Port Maurice, a saintly Franciscan Friar who preached on the sufferings of Christ.

The texts of the Way of the Cross are from His Holiness John Paul II (Meditation and prayers for the Stations of the Cross at the Colosseum in Rome, Good Friday 2000)

Background and History

For Roman Catholics throughout the world, the Stations of the Cross are synonymous with Lent, Holy Week and, especially, Good Friday. This devotion is also known as the “Way of the Cross”, the “Via Crucis”, and the “Via Dolorosa.” It commemorates 14 key events on day of Christ’s crucifixion.

The Stations originated in medieval Europe when wars prevented Christian pilgrims from visiting the Holy Land. In the 12th century, St Francis of Assisi devised the list of stations and started the tradition of reciting it as a type of devotional service. European artists created works depicting scenes of Christ’s journey to Calvary.

“The pious exercise of the Way of the Cross represents the sorrowful journey that Jesus Christ made with the cross on His shoulders, to die on Calvary for the love of us. We should, therefore, practice this devotion with the greatest possible fervor, placing ourselves in spirit beside our Savior as He walked this sorrowful way, uniting our tears with His, and offering to Him both our compassion and our gratitude.”
St. Alphonsus Liguori, 1761

Praying the “Stations of the Cross” is one of the most popular devotions for Roman Catholics and is often performed in a spirit of reparation for the sufferings and insults that Jesus endured during His Passion.  The object of the Stations is to help us make a spiritual pilgrimage of prayer, through meditating upon the chief scenes of Christ’s sufferings and death.

This devotion may be conducted personally, by making your way from one station to another and saying the prayers, or by having the celebrant move from station to station while the congregation make the responses.

A plenary indulgence may be gained by praying the Stations of the Cross.  If, for some reasonable cause, the Stations are interrupted, a partial indulgence may be gained for each station.

Phone: (413) 594-6669
566 Front Street, Chicopee MA 01013